Temel Felsefemiz

Bir iş modeli olarak ekonomik değer yaratırken aynı anda toplum için de çok önemli bir sosyal değer yaratmak istedik. İşimizde başarılı oldukça toplum için de sosyal ilerlemeyi sağlamak istiyoruz.
Temel felsefemiz, insanlara bütünsel sağlık kazandırmak, kaliteli ve mutlu bir hayat sağlamaktır.
MeMap felsefesi davranış ekonomisi ve örgütsel davranış bilimine dayanır.
Kişilere sağlığını koruma ve geliştirmede, destek olmak, yol göstermek ve teşvik etmek için tasarlanmıştır.

MeMap felsefesi neler kazandırır?

MeMap felsefesi sağlık-fitness alanı ile birleştiğinde
bireyler, eğitmenler, merkezler, kurumlar ve ülke ekonomileri için
benzersiz Ortak Fayda yaratan bir sisteme dönüşür.

Paylaşılan Değer

Bireyden başlayan, topluma ve devlete kadar yayılacak bir değerden bahsediyoruz.
Egzersiz yapmak bir seçimden çıkmış, zorunluluk haline gelmiştir.
Bundan dolayı fiziksel uygunluğu ölçebilecek bilimsel ve objektif skorlama ürettik.

Neden bu işe başladık

Fiziksel Egzersiz ; yeni toplum düzeninin dinamik zorluklarına karşı bizi daha sağlıklı, daha verimli hale getiriyor.
Egzersize bakış açısını değiştirmek için temelden bir dönüşüme ihtiyaç var. Bireyleri sağlıklarını geliştirmeleri için desteklemek, yönlendirmek ve bu konuda onlara rehberlik etmek istiyoruz. İnsanlara egzersiz stratejisi vermek ve gerçekten ihtiyaç duydukları şeyi yapmaya motive ediyoruz.

Faydaları Deneyimlemek

60 yıldan uzun bir süredir egzersiz ve sağlık literatüründe yer alan bilgilerden ve binlerce denek üzerinde yapılmış ve yapılmaya devam eden araştırma sonuçlarından yola çıkarak patentli FitSkor®’u ürettik.
Bireylerin, toplumun ve devlet kurumlarının tüm bu bilgiyi günlük hayata aktarıp kullanabilmeleri için de bir araç geliştirdik:Yeni Nesil Fitness Yazılımı

Bilgelik

Sağlıklı seçimlerimizi tetikleyen en önemli şey kişiye özel yaklaşımdır. FitSkor size günlük egzersiz tercihlerinizin bedeninizde yarattığı etkileri bilimsel ve kesin olarak rakamlarla gösterecek. Aktivitelerinizin sağlığınız üzerindeki sonuçlarını rakamlarla göreceksiniz. Alışılmış düşünce kalıplarınızı, sonuçlarınızı göstererek değiştireceğiz.

Zor Seçimleri Kolay Hale Getirmek

Hayat alışkanlıklarımız ve kötü seçimlerimiz dünyadaki hastalıkların %80’ine neden olmaktadır. Sağlıklı seçimlerimizle, kronik hastalıkları ve sağlıksız yaşlanmaları azaltmak bizim elimizde.Davranış bilimlerinin küresel araştırmaları, bize ödülün olmadığı yerde motivasyonun da olmayacağını gösteriyor.
MeMap kullanıcıları, sağlıklı seçimlerini anında ödüle dönüştürüyor. Akıllı Fitness Sistemi ihtiyaçları olan motivasyonu hemen veriyor.

Araştırmalarla desteklenmiş etkiler

MeMap Akıllı Fitness Sistemi®'nin yarattığı hayata dair sonuçlar düşündüğünüzden çok daha etkileyici. Doğru Egzersiz İlaçtır. Belli Frekans, Süre ve Şiddete yapılan fiziksel aktivitelerin, yani fiziksel egzersizin insanın fiziksel ve sosyal sağlığı üzerinde mucizevi etkileri var. Sağlık için iyileştirici ve önleyici etkileri, başarı için iş tutumları üzerindeki pozitif etkileri derin araştırmalarla doğrulanmış.

Türkiye'nin Sağlık Profili

Yapılan bütün araştırmalar, ülkemizde obezite, diyabet ve hipertansiyonun en önemli toplum sağlığı sorunları olduğuna işaret ediyor. Bu sorunların azaltılabilmesi için acil bir eylem planı oluşturulması ve derhal uygulamaya konulması gerekir.

Sarkopeni

Tıptaki ilerlemeler sayesinde son yüz yılda insan ömrü ortalamada 35 yıl arttı! Ömrü uzayan modern insanın yaşlanmaya bağlı kas erimesi yüzünden hayatının son 13 senesi başka birine muhtaç geçiyor. Bu nedenle bireysel bir sorun olmaktan çok tüm toplumu ve devletleri ilgilendiren bir çözüme ihtiyaç var.

"Mesleki Stress"

artık bir epidemik hastalık

1994 yılında Dünya Sağlık Örgütü "Mesleki Stres"i epidemik hastalık ilan etti. İşletmelerin ve dolayısıyla devletin en değerli kaynağı olan çalışanlarda, dünya çapında salgın hastalık olarak ilan edilen “Mesleki Stres” ülke ekonomilerine çok büyü zararlar vermektedir.

Sağlık Sigorta Sisteminde Reform

1959 yılında ilk defa Metropolitan Life (MetLife) sigorta şirketi, toplanan sigorta verilerine dayanarak, uzun ömür için her boya göre ideal ağırlıkları gösteren tabloları kullanmaya başladı. Bu tablolar en son 1983 yılında hafifçe revize edildi. Revize edilen tablolar 25 hayat sigorta şirketinden 18 yıl boyunca 4,2 milyon insandan toplanan verilere dayandırıldı.
Bu kadar yıldan sonra elimizde insan sağlığını etkileyen daha değerli bilgiler varken, daha ileri bir adım atmanın zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz..