MeMap Üyelik Sözleşmesi

MeMap ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


MADDE 1. TARAFLAR

İşbu Danışan Sözleşmesi ("Sözleşme") MeMap web sitesine (memap.com.tr) üye olan fitness danışanı ****************(“Üye”) ile “FitSkor Hizmet Teknolojileri - Merve Yerdelen Mehmet") arasında kurulmuş olup, MeMap’in kullanım koşulları ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

DANIŞAN
Adı Soyadı: ___________________________________

E-Posta Adresi: ____________________________

Telefon: ___________________________________


MADDE 2. TANIMLAR

MeMap Platformu: MeMap fiziksel uygunluk ile ilgili hizmetler sunan dijital platformdur.

MeMap İnternet Sitesi: www.memap.com.tr URL adresli internet sitesini ifade eder.

MeMap Hizmetleri: memap.com.tr adresinde yer alan ve sadece ilgili hizmetin sertifikasına sahip eğitmenler tarafından verilen hizmetlerdir. MeMap hizmet sertifikaları MeMap Fitness Akademisi tarafından, hizmeti verebileceği sınav ile kanıtlanmış eğitmenlere verilir. Eğitmenin profil sayfasından sahip olduğu sertifikalar görüntülenebilir.

Üye: MeMap platformuna kaydolan kişiyi ifade eder.

Danışan: Geçerli FitSkor Lisansına sahip, MeMap üyesini ifade eder.

FitSkor: Kişinin yaş ve cinsiyetine göre fiziksel uygunluk seviyesini sayısal olarak ifade eden puanlama sistemidir. 

FitSkor Lisansı: MeMap Dijital Platformuna kaydolan kişilerin, e-posta adreslerine özel, tek kişilik, FitSkor hesaplama ve raporlama amaçlı ücretlendirilen dijital hizmettir.

ScoreSoft Yazılımı: Eğitmenlerin ScoreSoft Lisansı ile kullanabildikleri, fitness bileşenlerini geliştirmek için, kişilerin fiziksel ve fizyolojik verilerini değerlendirerek kişinin yaşa ve cinsiyete göre fiziksel uygunluk notunu belirleyen ve buna bağlı olarak tavsiye niteliğinde egzersiz stratejisi oluşturan dijital içerikli hizmet sunan bir yazılımdır.

ScoreSoft Lisansı: Eğitmenler için, e-posta adresine özel, tek kişilik ScoreSoft Yazılımını kullanma amaçlı yıllık ücretlendirilen dijital hizmettir.

ScoreSoft Kullanıcısı: FitSkor Lisanslarını sağlayan, geçerli ScoreSoft Lisansına sahip eğitmeni ifade eder.

MeMap Eğitmeni: Geçerli ScoreSoft Lisansına sahip, MeMap Fitness Akademisi tarafından belirlenen eğitim kriterlerini karşılayan ve MeMap Hizmetlerini verebileceğini sınav ile ispatlayarak halka açık MeMap platformunda yer alan ve FitSkor Lisanslarını sağlayan eğitmeni ifade eder.

MeMap Elçisi: MeMap felsefesini, standartlarını ve iş modelini lisans sağlayıcılarına aktaran ve bu sağlayıcılar ile MeMap arasındaki iş ilişkilerini yürüten kişidir.  

MeMap Platform Merkezi: Geçerli Merkez Lisansına sahip, MeMap Hizmetlerini sunmak üzere MeMap Merkez standartlarını karşılamış ve bünyesinde minimum bir MeMap Eğitmeni barındıran, bununla birlikte MeMap FitSkor Lisanslarını sağlayan ticari işletmeyi ifade eder.

ScoreSoft Merkezi: Geçerli Merkez Lisansına sahip, FitSkor Lisanslarını sağlayan ticari işletmeyi ifade eder.

Merkez Lİsansı: FitSkor Lisanslarını dağıtma ve MeMap Hizmetlerini verebilmek için MeMap Dijital Platformunu kullanma hakkını temin etmek amaçlı yıllık ücretlendirilen dijital hizmettir.

Kurum: Bir ya da birden fazla MeMap Merkezi ile anlaşmalı FitSkor Lisanslarını sağlayan ticari işletmeyi ifade eder.  

MeMap Fitness Akademisi: Eğitmenlerin eğitimini üstlenen departmanı ifade eder.

Egzersiz Reçetelendirme: FitSkor’u hesaplanmış kişilere, haftada egzersize ayrılacak gün ve süresine bağlı, kişiye özel tavsiye niteliğindeki fitness bileşenlerinin önceliklendirilirek sıralanışını ifade eder.

Veri: ScoreSoft yazılımının hesaplamalar yapabilmesi için danışan ve/veya eğitmen tarafından sağlanan bilgilerdir.  

İşbu sözleşme kapsamında ScoreSoft Kullanıcısı ve MeMap Eğitmeni birlikte kullanıldığında “Eğitmen” olarak anılacaktır.

İşbu sözleşme kapsamında ScoreSoft Kullanıcısı ile Danışan birlikte “Üyeler” olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşme kapsamında ScoreSoft Kullanıcısı, MeMap Eğitmeni, Merkez ve Kurum birlikte FitSkor Lisans Sağlayıcıları olarak anılacaktır.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU 

İşbu sözleşmenin konusu, Üyenin MeMap İnternet Sitesinde hesap açmasına müteakip internet sitesi genel kullanım koşullarının belirlenmesi, Üye tarafından MeMap İnternet Sitesi aracılığıyla FitSkor Lisansının satın alınması, bu satın alma işlemi sonunda Üyenin “Danışan” sıfatını kazanması ve satın alınan FitSkor Lisansı hizmetine dair Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerin tespitidir.

MADDE 4. MEMAP HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

MeMap, fiziksel uygunluk ile ilgili hizmetler sunan dijital fitness platformudur. MeMap Platformu’na üye olan kişiler, MeMap hizmetlerinden yararlanabilmek için FitSkor® lisansı edinirler. FitSkor® lisansına sahip üyeler danışan olarak adlandırılırlar. Danışanlar MeMap hizmetlerini, ScoreSoft® yazılımını kullanan eğitmenler tarafından, ilgili eğitmenin bağlı olduğu MeMap akredite merkezlerde alırlar.

MeMap Platformunda yer alan eğitmenler, MeMap Fitness Akademisi tarafından belirlenmiş kriterleri karşılayan ve MeMap hizmetlerini verebileceğini sınav ile ispatlamış eğitmenlerdir. MeMap Platformu’nda yer alan merkezler ise MeMap merkez standartlarını karşılayan ve bünyesinde en az bir MeMap eğitmeni bulunduran merkezlerdir. MeMap eğitmenleri ve merkezleri, aynı zamanda FitSkor® lisanslarının sağlayıcılarıdır.

Eğitmenlerin kullanımı için geliştirilen ScoreSoft yazılımı, kişinin fiziksel ve fizyolojik verilerini değerlendirerek, yaşına ve cinsiyetine göre fiziksel uygunluk notunu (FitSkor®) hesaplayan ve buna bağlı olarak tavsiye niteliğinde egzersiz stratejisi oluşturan bir dijital içerikli hizmet yazılımıdır.

ScoreSoft yazılımının tasarlandığı amaca uygun hesaplamalar yapabilmesi için, danışanın platforma kayıt esnasında girilen yaş ve cinsiyet bilgisi kullanılır. Danışan tarafından sağlanan diğer sağlık bilgileri danışanın ibraz ettiği raporlar ve beyanına istinaden eğitmen tarafından kaydedilir. Bunlar dışında hesaplamalar için kullanılan tüm veriler, eğitmenin yaptığı ölçümlerden elde edilir. Eğitmen, vücut kompozisyonu, kas kuvveti ve esneklik ölçümlerinden elde ettiği fiziksel veriler ile kardiyorespiratuar kapasite ölçümlerinden elde ettiği fizyolojik verileri yazılıma girer. Tüm veriler girildikten sonra yazılım, danışanın FitSkor®’unu hesaplar. Egzersiz reçetelendirme stratejisi, danışanın FitSkor®’una, egzersize ayıracağı haftalık gün sayısına ve egzersiz süresine göre tamamen kişiselleştirilmiş olarak oluşturulur.

MADDE 5: ŞİRKET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Şirket, MeMap’e üye olan Danışana daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Danışanın, MeMap Platformu’na sunmuş olduğu tüm kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde işleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu doğrultuda işbu sözleşmenin ekinde yer alan MeMap İnternet Sitesi Aydınlatma Metni (EK-1) sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir.

5.2. FitSkor Lisansının satın alınmasının akabinde Danışan’a ait kişisel veriler satın alma öncesinde Üyenin bilgisine sunulan Kişisel Verilerin Paylaşımına İlişkin Aydınlatma Metni doğrultusunda Eğitmenle paylaşılır ve Eğitmen tarafından sisteme girilir, Danışan’a ait fiziksel uygunluk notunu (FitSkor) ve buna bağlı belirlenmiş bireysel egzersiz reçetelendirme tavsiyesi sağlanır. Şirket’in sunduğu bilgi ve içerik, tavsiye niteliğinde olup, buna ilişkin sair uygulama, değerlendirme ve tespitten dolayı Şirket sorumlu tutulamaz. Bu doğrultuda, Üye ve/veya Danışan, ScoreSoft Yazılımı ve İnternet sitesi içindeki her türlü bilgi, egzersiz ve içeriğin tavsiye niteliğinde olduğunu ve hiçbir hastalık veya sağlık durumunun teşhis ve tedavisini sağlamadığını, bu içerikleri kullanıp kullanmaması konusundaki bütün takdir ve sorumluluğun kendisinde olduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, Eğitmenin önerisi doğrultusunda Danışan’ın seçerek uyguladığı programla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.

5.3. Şirket, Danışanın ScoreSoft Yazılımından faydalanmak için Eğitmen’e vermiş olduğu yazılı ve/veya sözlü olarak bildirilen verileri yazılım içerisinde bulundurur. Danışan, kendi beyanına dayalı olarak vermiş olduğu ilgili verilerde herhangi bir farklılık ya da hata bulunması halinde bundan doğabilecek tüm sorumluluğun kendisine ait olduğu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Şirket, Üye ve/veya Danışmana daha iyi bir hizmet verebilmek ya da Üyeyi ve Danışmanı çeşitli kampanyalara davet edebilmek amacıyla Üyenin ve Danışmanın kişisel bilgilerini (ad ve soyad, elektronik posta adresi, telefon numarası) talep edebilir ve bu amaçla Üyeye ve Danışmana anket ya da bilgi formu doldurtabilir. Şirket sunucu ve bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, kullanıcı profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen iletilere yönelik Üye sınıflandırma çalışmalarında Şirket tarafından kullanılabilecektir. Şirket bu faaliyetlerini MeMap İnternet Sitesi Aydınlatma Metni ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti Onay Formu’nun (EK-2) onaylanması suretiyle yürüteceğini beyan ve taahhüt eder.

5.5. Şirket, mücbir sebepler, bağlantı sorunları, internet kesintileri, tedarikçilerden kaynaklanan nedenler, kullanım hataları ve Üyenin ScoreSoft Yazılımı ya da İnternet Sitesi’ni kullandığı cihaza veya cihazın işletim sistemi versiyonuna bağlı olan nedenler ile ScoreSoft Yazılımı’nda ve İnternet Sitesi’nde oluşabilecek kesinti ya da aksaklıklardan sorumlu değildir.

5.6. Şirket, uygun gördüğü zamanlarda önceden hiçbir bildirimde bulunmadan ScoreSoft Yazılımını geliştirebilir, değiştirebilir ve bazı hizmetler için güncelleştirmeler yapabilir, yazılımla ilgili görsel, içeriksel ve uygulamaya yönelik değişikliğe gidebilir. Şirket, Üye’nin FitSkor Lisansını aldıktan sonra Danışan olmasına müteakip Danışan’ın MeMap üyeliği için öngördüğü üyelik bedelini, yazılım içi fiyatları, kampanya ve paketleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebileceğini, ek ödemeler oluşabileceğini, güncel değişikliklerden yararlanabilmesi için güncellemeleri düzenli olarak yüklemesi ve bunun için bedel ödemesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu yazılım güncellemelerini kabul edip yükleyen üyeler hizmet almaya devam eder. Bu doğrultuda, işbu sözleşmenin 13. maddesinde yer alan hükümler saklıdır.

5.7. Şirket hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme üzerinde ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapabilir ve her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir. Şirket, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel Üyelik Sözleşmesi’ni aynı internet bağlantısı altında yeni tarih güncellemesi ile ScoreSoft Yazılımı ve İnternet Sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile Danışana bildirecektir. Güncel Kullanıcı Sözleşmesi, ScoreSoft Yazılımı ve İnternet Sitesi'nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve İnternet Sitesi’nin ve/veya ScoreSoft Yazılımının kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Üyelik Sözleşmesi’ne tabi olacaktır.

5.8. ScoreSoft Yazılımı ve İnternet Sitesine üyelik kişiye özel ve bireysel kullanım içindir. Şirket, ScoreSoft Yazılımının veya İnternet Sitesi’nin işbu Sözleşme’de yer alan maddelere aykırı olarak kullandığını tespit etmesi durumunda üyeliği durdurabilir, askıya alabilir ya da tamamen sonlandırabilir. Bu halde Üye Şirket’ten herhangi bir isim altında hiçbir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

MADDE 6: ÜYE VE DANIŞAN’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Danışan, MeMap’e üye olurken verdiği e-posta adresi kendisine ait ve aktif bir hesap olmalıdır. Danışan sistemsel bir arıza olmadıkça yalnızca bir e-posta adresini yazılıma tanıtabilir. Üyelikle ilgili tüm aktivasyon, bilgilendirme ve yazışmalarda sisteme üye olurken verilen e-posta adresi iletişim adresi olarak esas alınır. İletişim adresinin yanlış verilmesinden dolayı meydana gelecek gecikmelerden ve olası, doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz.  E-posta adresleri ile şifrelerin korunması, kopyalanması ya da çalınmasıyla ilgili oluşabilecek zararlardan münhasıran Danışan sorumludur. İşbu nedenle, oluşabilecek zararlardan dolayı Şirkete karşı rücu hakkından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.2. Üye, FitSkor Lisansını satın almasına müteakip kendi belirlediği şifre ile üyelik süresi boyunca söz konusu lisansı kullanabilir ve Danışan sıfatına haiz olur. Danışan, internet sitesine kaydettirdiği kişisel verilerini ve bunların değerlendirilmesi sonucunda oluşturulan fiziksel uygunluk sonuçlarını görüntüleyebilir. Danışan, kendi beyanına dayalı olarak ilettiği kişisel verilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Danışan, kişisel verileriyle ilgili bir hata veya eksiklik gördüğünde ivedi olarak Eğitmene bildirmeli ve düzeltilmiş ilgili kişisel verinin sisteme kaydını temin etmelidir. Danışan, bilgi ve/veya kişisel verilerinin eksik veya gerçeğe uygun olarak doldurulmaması durumundan kaynaklanacak her türlü zarardan kendisi sorumludur.

6.3. Danışan, MeMap platformunda yer alan MeMap Eğitmeninden randevu alabilir. İşbu sözleşmenin 7.4. hükümleri uyarınca Danışan randevusunu iptal etme hakkına sahiptir.

6.4. Danışan kendi iradesiyle seçerek randevu aldığı Eğitmenle, işbu sözleşmeye konu hizmetin ifa edilmesi amacıyla sınırlı şekilde işlenmesi gereken kişisel verilerini (ScoreSoft Yazılımı üzerinden) Kişisel Verilerin Paylaşımına İlişkin Aydınlatma Metni uyarınca paylaştığı kabul etmektedir. Danışan, Eğitmenini dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

6.5. Danışan, sözleşme süresince ve sözleşme sona erdikten sonra, Şirket ve/veya Şirket’in işbirlikçileri ve/veya iştirakleri tarafından gönderilecek faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi sair iletişim vasıtaları ile bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla bildirimler almayı Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti Onay Formu’nu onaylamak suretiyle kabul eder. Danışan, işbu bilgilendirme sisteminden çıkma talebini Şirket’in info@memap.com.tr adresine gönderecektir. İşbu e-postanın Şirkete ulaşmasından itibaren 48 saat içinde Şirket bilgilendirme mesajlarına son verilecektir.

6.6. Üye olunmasına müteakip FitSkor Lisans alımıyla birlikte Danışan üyeliğinin aktifleştirilmesinden itibaren Şirket, tahsil edilen ücret karşılığı olan bir adet FitSkor hesaplama ve raporlama hizmeti sunmaktadır.

6.7. Danışanlara üyelik tarihinden itibaren bir yıl boyunca platform kullanımı Şirket tarafından ücretsiz olarak verecektir.

MADDE 7: EĞİTMEN VE FİTSKOR LİSANSI

7.1. Danışan’ın FitSkor Lisansını kullanma ve yönetme hakkı, lisans ücretini ödeyen Danışan’a aittir.

7.2. Danışan, Eğitmen vasıtası ile FitSkor Lisansı elde etmiş ise işbu lisans ancak ilgili Eğitmen ile çalıştığı süre boyunca geçerli olacaktır. Başkaca bir deyişle, Şirket’e herhangi bir üyelik ücreti ödemeksizin, kurum ya da eğitmenin vasıtası ile sistemden yararlanan Danışan, kurum ya da eğitmenin sisteminden çıkmasıyla beraber otomatik olarak üyelikten çıkartılacaktır.

7.3. FitSkor Lisansının satın alınmasına müteakip Danışan sıfatına haiz olan Üye, lisans süresi boyunca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarını Şirket’ten talep edebilir.

7.4. Danışan, ScoreSoft Yazılımına gireceği kişisel verilerini sistem üzerinden kendisinin yönetmesini istemesi halinde ek bedel ödeyerek ScoreSoft Lisansına sahip olması gerektiğini kabul eder.

7.5. FitSkor Lisansına sahip olan Danışan, Şirket’ten kendisi ile ilgili olarak saklanan kişisel verilerle ilgili haklarını 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında talep edebilir.

MADDE 8: SATIN ALMA VE ÖDEMELER

8.1. Danışan, memap.com.tr sitesine girerek, üyelik işlemleri için gerekli tüm bilgileri tamamladıktan sonra satın alma butonunu tıklayıp ödeme bilgilerini girerek FitSkor Lisansını kullanma hakkını satın alır. Danışan tarafından satın alma gerçekleştirildikten sonra, satın alma işleminin başarıyla gerçekleştiğini gösterir bilgilendirme maili Şirket tarafından Danışana gönderilecektir.

8.2. Üyelik ücretleri peşin veya taksitle ödenebilir. Ödemelere ilişkin şartlar, Danışanların seçmiş olduğu Ödeme Metodu, kredi kartı sağlayıcıları veya finansal kuruluşlarıyla aralarındaki sözleşme hükümlerine bağlı olacaktır. Şirket; MeMap hizmetlerinin kullanımı karşılığında ödeme hesabı yoluyla Danışana fatura kesmek için bir üçüncü şahıs Ödeme İşlemcisi kullanabilir. Ödeme süreci, işbu Sözleşmeye ek olarak Ödeme İşlemcisinin öngördüğü hüküm, koşul ve gizlilik şartlarına tabi olacaktır. Danışan, Ödeme İşlemcisi sebebiyle meydana gelebilecek dolaylı ve/veya doğrudan zararlara ilişkin Şirket’e karşı hiçbir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Danışan, seçilmiş Ödeme Metodu’ nu kullanarak ödeme yapmayı kabul eder. Talep gönderilmiş veya ödeme yapılmış olsa dahi, Danışan; Şirket’in herhangi bir hata veya sorunu düzeltme hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan eder. Danışanın Ödeme Sağlayıcısıyla arasındaki anlaşma hükümleri Ödeme Metoduna uygulanacaktır. Danışan, yapmış olduğu işlemleri Şirket’in işlemden hemen sonra, fatura dönemleri boyunca ya da dönem sonunda topluca faturalandırabileceğini kabul eder.

8.3. Danışan; fatura adresinde, kredi kartı numarasında veya kredi kartı son kullanma tarihinde değişiklik olması hali ve ödeme metotlarının iptal etmesi (kayıp veya çalınma vb.), onaysız kapanma veya onaysız Danışan adı ya da şifre kullanımı gibi bir güvenlik ihlali hallerinde derhal Şirketi veya ödeme işlemcisini bu konuda bilgilendirmelidir. Danışan gerekli gördüğü takdirde ödeme bilgilerini değiştirebilir.

8.4. Danışanın fatura hesabından çekilecek ödeme miktarı daha önceden alınması için onaylanan miktara nazaran değişime uğrarsa, (vergi miktarlarındaki değişiklik veya yükümlülükten farklı olarak) Danışan, işlemin gerçekleşeceği günden bir gün önce ödeme gününün ve çekilecek miktarın kendisine bildirilmesini isteme hakkına sahiptir.

8.5. Şirket; Danışana MeMap Üyeliğinin sona ereceği dönem sonundan 7 gün önce, e-posta göndererek, Danışanın FitSkor Lisansını kullanmaya devam edeceğini ve yeni dönemde faturalandırmaya devam edileceği hususunu yazılı olarak teyit edecektir. Danışanın; Şirket tarafından gönderilen bilgilendirme e-postasına olumsuz geri dönüşü haricinde, Danışan; FitSkor Lisansına bağlı hizmetlerden yararlanmaya devam etmek için açık onay vermiş olduğu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 MADDE 9: DANIŞANIN CAYMA HAKKI

9.1. Danışan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri ve işbu sözleşmenin 23.maddesi gereğince sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir ölçüm ya da sözleşmesel hizmet alınmadığı takdirde, Şirket’in info@memap.com.tr hesabına e-posta göndererek işbu sözleşmeden cayabilir. Şirket, Danışanın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde Danışana ödemelerini iade etmekle yükümlüdür.

9.2. Danışan cayma hakkını içeren e-mailinin, Şirkete ulaşmamış olması ve/veya geç ulaşmış olması gibi sebeplerden doğacak dolayı/doğrudan zararlarından Şirketi sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Şirket’in elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve/veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerden kaynaklanan cayma hakkı istisnasından Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15/I/ğ’den gereğince yararlanma hakkı saklıdır.

MADDE 10: SORUMSUZLUK

10.1. ScoreSoft Yazılımı ve İnternet Sitesi içindeki her türlü bilgi, egzersiz ve içerik Danışanın “Egzersiz Katılım Öncesi Sağlık Değerlendirme Rehberi”nde beyan ettiği bilgilere istinaden ortalama olarak herhangi bir tıbbi veya psikolojik rahatsızlığı olmadığı varsayılarak tavsiye niteliğinde hazırlanmıştır. Danışan, bu durumu bilerek FitSkor Lisansını satın almakta ve kullanım öncesi gerek görüyorsa doktorunun onayını almakla yükümlüdür. Şirket, Danışanın tıbbi veya psikolojik rahatsızlığı nedeni ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan sorumlu tutulamaz.

10.2. Danışan, FitSkor Lisansı ve İnternet sitesi içindeki her türlü bilgi, egzersiz ve içeriğin tavsiye niteliğinde olduğunu ve hiçbir hastalık veya sağlık durumunun teşhis ve tedavisini sağlamadığını, bu içerikleri kullanıp kullanmaması konusundaki bütün takdir ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, Danışan’ın seçerek uyguladığı programla ilgili olarak sorumlu tutulamaz. Bu doğrultuda, Danışan’ın kişisel verilerini tam ve doğru olarak bildirildiği faraziyesiyle hazırlanan ve ScoreSoft Yazılımı tarafından sunulan içerik ve egzersiz programlarının bir uzmana danışılması ya da uzman eşliğinde uygulanması gerektiğinin kendisine bildirilmiş olduğunu gayri kabili rücu kabul, taahhüt ve beyan eder. ScoreSoft Yazılımı, hastalık veya sağlık durumunun teşhisi veya tedavisini sağlamamaktadır. Danışan, bildirmediği veya eksik ya da yanlış bildirdiği verilerinden kaynaklı rahatsızlık, sakatlık, zafiyet ve benzeri sebeplerden dolayı meydana gelebilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan Şirketin sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3. Şirket, İnternet Sitesi’ne kaydolan Danışana verdiği bilgilerle ve önerilerle hedeflenen kilo ve vücut ölçülerine ulaşma ya da bunların Danışanın sahip olduğu çevre ve sağlık koşullarına uygunluğuna veya sonuçlarının başarılı olacağına dair garanti vermez. Aksi iddia edilemeyeceği gibi, bu hususa dair Danışan maddi ve manevi herhangi bir zarar talebinde bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 11: GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

11.1.Gizlilik
Taraflar işbu Sözleşme sona erse dahi, birbirlerinin finansal, ticari, teknolojik vb. bilgi ve sırlarını saklamayı, herhangi bir şekilde elde edecekleri birbirlerine ait dolaylı veya dolaysız gizli bilgiyi kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını, bunlara ilişkin belge ve dokümanları üçüncü şahıslara vermeyeceklerini, tüm gizli bilgilerin kopyalarını, nüshalarını veya sair araçlarını diğer taraf istediği takdirde geri vereceklerini veya bunları yok edeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Taraflar gizli bilgilerin kendi çalışanları ya da üçüncü şahıslar tarafından bu Sözleşme’nin hükümlerine aykırı şekilde ifşa edilmemesini ya da dağıtılmamasını temin etmek için kendilerinden beklenen tüm önlemleri almayı kabul ve taahhüt ederler.
Taraflar birbirlerinin çalışanlarına, müşterilerine ve muhatap oldukları diğer kategorideki ilgili kişilere dair kişisel verileri yasal işleme şartları ve kuralları doğrultusunda kullanacaklarını, bunların gizliliğine dair her tür idari ve teknik tedbiri alacaklarını taahhüt ederler.

11.2. Aydınlatma Yükümlülüğü
Sözleşme tarafları, birbirlerinin hissedarlarının, ortaklarının, yetkililerinin ve çalışanlarının (hepsi birlikte “taraf temsilcisi” olarak anılır) verilerini faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve sözleşmenin kuruluşu ve doğrudan ifası amaçları ve şartlarıyla sınırlı olarak işler. Her taraf süreç boyunca kullanılacak ve aktarılacak kişisel verilerle ilgili olarak kendi taraf temsilcisini diğer taraf adına aydınlatmakla ve bu işlemi tevsik etmekle yükümlüdür.

11.3. Kişisel Verileri İşleme ve Aktarma Kuralları
Taraflar sözleşmenin ifası için gerekli olan asgari kategorideki kişisel verileri güvenli yöntemlerle birbirlerine aktarırlar. Bu veriler, sözleşmenin ifası dışında yalnızca taraf temsilcisinin ayrıca aydınlatılması halinde ve mevzuatla öngörülen hukuki sebepler doğrultusunda kullanılır. Taraflar bu verileri güvenli ortamlarda saklamak ve sözleşmenin sona ermesinden itibaren saklama ve imha politikalarına uygun olarak ve en geç on yıl içerisinde imha etmekle yükümlüdürler. Aksi durumlarda her bir taraf kendi hukuka aykırı eyleminden sorumludur.

MADDE 12: SÜRÜM/VERSİYON DEĞİŞİMİ VE BAKIM

Şirket önceden haber vermeksizin sistemde ve/veya yazılı dokümanlarında değişiklikler yapma, sistem ürünlerinin yeni versiyon ve/veya sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir, Danışan bu yeni sistemi ve/veya yeni yazılı dokümanları ancak "güncelleme” bedelini ödeyerek güncel sistemi kullanabilir. Şirket isterse güncellemeleri belli sürelerle ücretsiz şekilde yapabilir.

MADDE 13: FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KULLANIMI

ScoreSoft Yazılımı ve İnternet Sitesi’nin bütün fikri ve sınai mülkiyet hakları Şirket’e aittir. Yazılımın yapısı, düzeni, tasarımı, görselleri, içinde yer alan her türlü egzersiz, içerik ve bilgi ile yazılımın kaynak kodları Şirket’e ait fikri ve sınai mülkiyet varlıklarını oluşturur. Tüm bu varlıklar, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre korunmaktadır. İşbu Sözleşme, yazılımın ve/veya içeriğin herhangi bir fikri mülkiyet hakkını Eğitmen ve/veya Danışana vermemekte ve buna ilişkin tüm haklar Şirket tarafından saklı tutulmaktadır. Bu doğrultuda, Şirket, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na (SMK) göre ortaya çıkabilecek marka, patent, faydalı model, ticari sır, süreç, üretim yöntemi, fikir, buluş, taslak, tasarım, model araştırma sonucu, test sonucu, üretim bilgisi, performans bilgisi, plan, metot, spesifikasyon gibi SMK kapsamındaki tüm sınai ürünler (kısaca “Sınai Ürünler”) ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre ortaya çıkabilecek telif hukukunun kapsamına giren tüm fikri ürünler (kısaca “Fikri Ürünler”) ile bunların mali haklarının ve diğer yan haklarının tamamı üzerinde münhasır ve süresiz olarak tek hak sahibidir. Kullanım lisans hakkı dışında kalan hukuka aykırı kopya eylemi ve işlemler eylemin nev'ine göre cezai yaptırıma sahiptir. .

MADDE 14: MUHTELİF HÜKÜMLER

14.1. FERAGAT OLMAMASI
Taraflar sözleşmenin ifası için gerekli olan asgari kategorideki kişisel verileri güvenli yöntemlerle birbirlerine aktarırlar. Bu veriler, sözleşmenin ifası dışında yalnızca taraf temsilcisinin ayrıca aydınlatılması halinde ve mevzuatla öngörülen hukuki sebepler doğrultusunda kullanılır. Taraflar bu verileri güvenli ortamlarda saklamak ve sözleşmenin sona ermesinden itibaren saklama ve imha politikalarına uygun olarak ve en geç on yıl içerisinde imha etmekle yükümlüdürler. Aksi durumlarda her bir taraf kendi hukuka aykırı eyleminden sorumludur.

14.2. BÖLÜNEBİLİRLİK
Taraflar sözleşmenin ifası için gerekli olan asgari kategorideki kişisel verileri güvenli yöntemlerle birbirlerine aktarırlar. Bu veriler, sözleşmenin ifası dışında yalnızca taraf temsilcisinin ayrıca aydınlatılması halinde ve mevzuatla öngörülen hukuki sebepler doğrultusunda kullanılır. Taraflar bu verileri güvenli ortamlarda saklamak ve sözleşmenin sona ermesinden itibaren saklama ve imha politikalarına uygun olarak ve en geç on yıl içerisinde imha etmekle yükümlüdürler. Aksi durumlarda her bir taraf kendi hukuka aykırı eyleminden sorumludur.

14.3. DEĞİŞİKLİKLER
Taraflar sözleşmenin ifası için gerekli olan asgari kategorideki kişisel verileri güvenli yöntemlerle birbirlerine aktarırlar. Bu veriler, sözleşmenin ifası dışında yalnızca taraf temsilcisinin ayrıca aydınlatılması halinde ve mevzuatla öngörülen hukuki sebepler doğrultusunda kullanılır. Taraflar bu verileri güvenli ortamlarda saklamak ve sözleşmenin sona ermesinden itibaren saklama ve imha politikalarına uygun olarak ve en geç on yıl içerisinde imha etmekle yükümlüdürler. Aksi durumlarda her bir taraf kendi hukuka aykırı eyleminden sorumludur.

14.4. DEVİR ve TEMLİK
Taraflar sözleşmenin ifası için gerekli olan asgari kategorideki kişisel verileri güvenli yöntemlerle birbirlerine aktarırlar. Bu veriler, sözleşmenin ifası dışında yalnızca taraf temsilcisinin ayrıca aydınlatılması halinde ve mevzuatla öngörülen hukuki sebepler doğrultusunda kullanılır. Taraflar bu verileri güvenli ortamlarda saklamak ve sözleşmenin sona ermesinden itibaren saklama ve imha politikalarına uygun olarak ve en geç on yıl içerisinde imha etmekle yükümlüdürler. Aksi durumlarda her bir taraf kendi hukuka aykırı eyleminden sorumludur.

14.5. DELİL SÖZLEŞMESİ
Taraflar, işbu sözleşmenin yürütülmesi, yorumu veya doğacak her türlü ihtilaflarda her iki tarafın defter, evrak, eposta yazışmaları ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. maddesi gereğince münhasır delil teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.

14.6. MÜCBİR SEBEP
İşbu sözleşme, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen ve tarafların kendi iradeleri dışındaki veya kendilerine isnat olunamayacak sebeplerle (deprem, sel, olağanüstü hal, terör, savaş, Dünya Sağlık Örgütü tarafında küresel ölçekte salgın hastalık-pandemi ilan edilmesi ve bu ilana bağlı olarak devlet makamları tarafından ülkesel salgın hastalık hali veya devletin resmi kurumlarınca ya da İstanbul Ticaret Odası tarafından ekonomik kriz olarak kabul edilen ekonomik dalgalanmalar, grev, lokavt, vb.) borçların ifası imkânsız hale gelirse ve mücbir sebep durumu üç (3) ayı aşarsa tarafların, o güne kadarki yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi şartıyla, Sözleşmeyi tazminatsız olarak feshetme hakkı doğar.

MADDE 15: TEBLİĞ ADRESİ

Taraflar, işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda ve diğer hususlarda İşbu Sözleşme’nin 1. Maddesinde belirtilen adreslerine yapılacak tebligatların kanuni ikametgahlarına yapılmış sayılacağını, adres değişikliklerini değişiklikten itibaren 2 (iki) gün içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde bu hususun geçerli olmaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme çerçevesinde temerrüde ilişkin ihbarlar, fesih ihbarları ve bu konulara cevaben yapılacak ihbar ve ihtarlar noter kanalı ile yapılmadıkça bağlayıcı olmaz.

MADDE 16: SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, Danışanın MeMap yazılım ve/veya lisans bedelinin ödememesi veya eksik ödemesi, Şirket’in telif haklarını ihlal etmesi halinde işbu sözleşmesi başka bir hükme, ihtara, ihbara gerek olmaksızın bozucu şartla kendiliğinden sona erecektir.

MADDE 17. SÖZLEŞME SAKLAMA SÜRESİ

İşbu sözleşme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile diğer sair ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak Şirket tarafından elektronik ortamda 3 yıl süre ile saklanacaktır, Danışan işbu süre boyunca, elektronik ortamda sözleşmeye erişecektir.

MADDE 18: BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Danışan, işbu Sözleşme’ den doğabilecek ihtilaflarda Şirket’in resmi defter, ticari kayıtlarının, veri tabanının, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 19: YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin yorumunda ve işbu Sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul (Anadolu ve Beykoz) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır. Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden tüketici niteliğindeki Üye şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Üye’nin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları İl ve İlçe Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

MADDE 20: YÜRÜRLÜK MADDESİ

İşbu Sözleşme, MeMap İnternet Sitesi Üyelik Sözleşmesi'nin ve MeMap İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’nin ayrı ayrı tıklanmak suretiyle dijital ortamda onaylanması ya da işbu Sözleşmeyi fiziki olarak imzalanması ile Danışan Sözleşmesi’nin 20 ana maddeleri hakkında bilgilendirildiğini, tüm hüküm ve koşulların yürürlüğe girdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.